Kultur als Lebenshilfe

Selbsthilfegruppe für Stoffwechselerkrankungen

WORLD ASSOCIATION OF CROATIAN PHYSICIANSAMAC/AMCA i WACP

 Društvo bivših studenata i prijatelja hrvatskih sveučilišta (AMAC/AMCA MUNDI), a posebice njemački ogranak AMAC-Deutschland e.V. i Svjetski zbor hrvatskih liječnika u Njemačkoj (World Association of Croatian Physicians, WACP) imaju bogatu zajedničku tradiciju.

Prof. dr. Žarka Dolinara  († 2003.) smatramo duhovnim mecenom obaju društava.  A niz članova liječničkog zbora koji sudjeluju u radu oba građanska društva u Njemačkoj omogućava projekte multidisciplinarnog karaktera.

 Na skupu u Frankfurtu 16.10.04. predloženo je da planirano  umrežavanje članova Zbora (WACP) postane dio šireg programa povezivanja hrvatskih intelektualca u svijetu. GLASNIK Društva AMAC-a Njemačke može u svojim budućim izdanjima, kroz objavljivanje sažetaka (abstracts) studijskih, diplomskih ili opće znanstvenih tema  obogatiti odnos iseljene hrvatske sa Domovinom.

AMAC se zalaže za odražavanje povratne veza (feed back) sa hrvatskim sveučilištima napose Zagrebačkog sa kojim postoji konkretni dogovor i statutarna obaveza kolektivnog članstva.

 Za planirani redesign WEB-stranice Zbora hrvatskih liječnika u Njemačkoj nudi AMAC-Njemačke jednu slobodnu domenu koja je zakupljena na W3W serveru u Frankfurtu. (WEB- Master, kolegica  Vedrana  Češljar). Pored toga preporuča se izrada pojedinih priloga u Hrvatskoj  pri čemu bi se koristile usluge studenta i fakultetskih institucija , čime bi se neposredno  poticao studentski rad. Ovaj vid suradnje smatramo povoljnijim od donacija ili nepovratnih stipendija koje idu u jednom smjeru, tj. predstavljaju tek novčane donacije.

Njemačke, lokalne jednako kao i savezno ustanove potiču multinacionalnu i znanstvenu suradnju. Za projekte od općeg značaja potrebno je u smislu građanskog zakona (Bürgerlichengesetzbuch BGB) biti/imati priznanje ureda za financije o dobrotvornosti rada. Takvo priznanje mogu imati samo registrirana društva, a to iziskuje odrađene formalizme u radu. AMAC Njemačke surađuje sa više strukovnih, kulturnih i studentskih organizacija i spreman je, tamo gdje to bude moguće, olakšati administrativne korake i pružiti informaciju o procedurama formalnih zahtjeva. Budući da je to jedan dinamičan proces, nadamo se bogatoj razmjeni  osobnih iskustva u prebrođivanju prepreka (Amtshürden) kako bi ih mogli objaviti ili na web stranici ili putem GLASNIKA.   

 I na kraju, kao prilog o mogućnostima multidisciplinarne suradnje AMAC/AMCA i WACP, nekoliko točaka iz dosadašnjih aktivnosti društva AMAC:

  • Na drugom međunarodnom savjetovanju o «Hrvatskom uspjehu kroz zajedništvo i cjelovitu promjenu» uz participaciju društva AMAC-Njemačka,  Zagreb 1997. (INTERCON) iznio je znanstvenik, futurolog dr. Leo A. Nefiodov tezu o petom «Kondradijef ciklusu» prema kojemu je će sljedeći motor gospodarskog napretka biti briga za zdravlje (Wellness).
  • Na AMAC-WACP susretu u Wiesbadenu 1998. (dr. Juraga, ing. Košak) razgovaralo se o mogućnostima prikazivanja ponude za preventivnu zdravstvenu zaštitu te rehabilitaciju u  prirodnom okolišu kao dopuna hrvatske turističke ponude.
  • Na sastanku Migrantskog foruma (Migrantski formu je nevladina organizacija EZ) Frankfurtu je od strane AMAC-Njemačke predloženo da se tematizira ponuda nezagađenog okoliša domovine migranata u Europi, pored dnevnopolitičkih i socijalnih tema. Prijedlog se odnosio na pedagoški projekt upoznavanje flore i njene primjene u nacionalnoj kuhinji, kozmetici i tradicionalnoj medicini.
  • Na susretu Colonie croaticae u Kölnu 1999.  te na Biofachmessse u Wiesbadenu, iznio je gastronom i farmaceut gospodin Ivo Ivančić  svoja iskustva phito-kulinarskoj primjeni aromatičnog bilja.
  • U Mainzu se 2000 predlaže zajedno sa društvom Croatia antiqua, dipl theo. Stjepan Pantelić († 2002.) rekonstrukcija kulinarska i terapeutska primjena endemskog bilja kod Hrvata na temelju građe u inozemnim arhivima.
  • Na savjetovanju o mjerama kvalifikacije migranata u SRNJ 2004. u Kölnu se razgovaralo sa predsjednikom Zajednice hrvatskih ugostitelja NRW, gospodinom Jerkom Čuturom o mogućnostima koje pruža organizirano hrvatsko ugostiteljstvo na promidžbi hrvatskih autohtonih proizvoda.
  • Povodom III Sabora AMAC/AMCA-a u Zagrebu organiziran je paralelni susret sa prof. dr. Klepcem, biokemijski institut medicinskog fakulteta u Zagrebu o istraživanjima na primjeni ekstrakata domaćeg bilja ( u proizvodu poduzeća POND d.o.o.).

 

Ivica Košak, 2004.

AMAC-Deutschland e.V., predsjednik
  

SITEMAP


In Arbeit


Dieses Dokument wurde zuletzt geändert am :

Copyright by Kroatische Kulturgemeinschaft e.V.© 2015